Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

"Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život."
Čínské přísloví

 

Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka poskytuje sociální služby dle §45 (centrum denních služeb) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách od roku 1997.

Poslání

Připravovat osoby s mentálním postižením na život ve společnosti s co nejmenší mírou podpory.

Cíl

Rozvíjet nové a udržovat osvojené rozumové schopnosti, motorické, komunikační a sociální dovednosti osob s mentálním postižením.

Cílová skupina

Sociální služba je určena:

 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením

Sociální služba není určena:

 • osobám trpícím vážnou duševní poruchou,
 • osobám trpícím těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota),
 • pro osoby s vážnými agresivními projevy, které jsou nebezpečné sobě i svému okolí

Věk cílové skupiny:

 • 18 - 64 let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let)

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci služby postupují dle etických pravidel organizace. Pečlivě dbají na dodržování a ochranu práv uživatelů služby. Jejich práce je založena na principu respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí.

 • Respektovat právo na sebeurčení - pracovníci respektují a podporují právo uživatelů na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí. Směřují je k přijímání zodpovědnosti.
 • Podporovat právo na participaci - pracovníci podporují plné zapojení a účast uživatelů na průběhu poskytované služby.
 • Jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí – pracovníci při poskytování služby uplatňují individuální přístup ke každému uživateli služby. Reagují na jeho specifické potřeby.
 • Identifikovat a rozvinout silné stránky - pracovníci vychází ze silných stránek uživatelů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které zvládnou, vykonávali sami. Motivují je a poskytují jim zpětnou vazbu.

Základní činnosti

 • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - uživatelé mají k dispozici uzamykatelné wc na každém patře budovy, koupelnu se sprchou, koupelnu s vanou.
 • Poskytnutí stravy - uživatelům je zajištěna strava 2x denně (svačina, oběd).
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - rukodělné práce, výtvarné aktivity, osobností výchova, orientace v prostoru, integrační aktivity, práce na PC, aktivity v bazénu, rozvíjení rozumových schopností a komunikace, procvičování trivia, ergoterapie spojená s nácvikem samostatnosti a soběstačnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - návštěvy výstav, koncertů, divadel a jiných kulturních akcí
 • Sociálně terapeutické činnosti - pedagogicko-psychologické ježdění na koni, výtvarné činnosti s prvky arteterapie, divadelní aktivity, literární výchova, celostní muzikoterapie.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - rozvíjení schopnosti vyjádřit vlastní názor a sebeprosazení se, obstarávat osobní záležitosti.

Kapacita zařízení

Denní kapacita služby je 40 uživatelů včetně specializovaného oddělení pro osoby s těžkým stupněm mentálního postižení a oddělením pro uživatele s PAS.

Místa poskytování sociální služby

 • Budova Pomněnky - Šumavská 11, Šumperk
 • Zámek Třemešek - komunitní centrum - Králec 3, Dolní Studénky
 • Aktivity dále probíhají v šicí dílně Pomněnka (Temenická 110, Šumperk) a na Přírodní zahradě Bohumila v Bohdíkově

Provozní doba 

pondělí: 7:00 - 16:00

úterý: 7:00 - 16:00

středa: 7:00 - 16:00

čtvrtek: 7:00 - 16:00

pátek: 7:00 - 16:00

sobota, neděle a svátky: ZAVŘENO


Sociální pracovník, vedoucí služby:

Mgr. Lenka Ruta
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: 732 876 022

Pracovníci služby:

Přímá nepedagogická činnost
 • Štěpán Linhart
 • Diana Magdalena Ščamburová
 • Mgr. Petr Hromada
 • Magdaléna Stará
 • Jana Svobodová
 • Marie Koutná
 • Hana Floriánová
Přímá obslužná péče
 • Hana Hartová
 • Hana Pěničková
 • Eva Nemravová
 • Šarlota Valová
 • Radek Blechta
 • Marcela Jenčková
 • Veronika Sturmová
 • Veronika Šebestová