Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

Přírodní zahradu Bohumila  založily v r. 2019 dvě organizace - Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. a Dobroty sociální podnik s. r. o. (sociální podnik zaměstnávající  osoby se sníženou pracovní schopností v potravinářské výrobě, úklidových a zahradnických činnostech). 

Vize Přírodní zahrady Bohumila, které naplňujeme:

 • Využíváme přírodní procesy, vnímáme důležitost zachování přírodních zdrojů a učíme se stále novému.
 • Pěstujeme ovoce, zeleninu a bylinky bez chemie a vše nadále zpracováváme nebo dodáváme do obchůdků se zdravou stravou nebo přímo k přímým spotřebitelům. 
 • Využíváme zahradní terapie pro uživatele sociálních služeb.
 • Zahrada je místem pro setkávání lidí s handicapem i bez něj. 
 • Šíříme osvětu

Naše principy a zásady:

 • nezatěžujeme půdu a výpěstky chemií,
 • nepoužíváme rozpustná minerální hnojiva, které se podílí na znečišťování podzemních vod,
 • nezatěžujeme těžko obnovitelné přírodní zdroje,
 • využíváme přirozené zdroje zahrady např. stinná místa z planých keřů, které poskytují útočiště zejm. pro hmyz a drobné ptactvo,
 • podporujeme druhovou rozmanitost rostlin i živočichů,
 • dáváme prostor pro růst přirozených divokých porostů, které nekultivujeme,
 • podporujeme výskyt listnatých stromů, které oproti jehličnanům poskytují výrazně více útočišť a obživy pro všechny možné organismy,
 • zařazujeme květiny a kvetoucí trvalky, které podporují různorodost biologického života a okrasnou funkci zahrady,
 • recyklujeme bioodpad/výroba vlastního substrátu,
 • vytváříme “domečky“ pro zvířecí pomocníky – podporujeme biologické rozmanitosti a přirozené predátory,
 • využíváme dešťové vody k zachování vody v krajině,
 • mulčujeme – šetrnější zacházení s půdou nabízí kvalitnější pěstování rostlin,
 • smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení, zachování rozmanitosti a tedy i odolnosti systému,
 • drobné zeleninové záhony a bylinky, nauka o pěstování užitkových plodin,
 • ovocná zahrada a bobulové keře – podporujeme tradiční krajové odrůdy či druhy v minulosti sloužící k výrobě trvanlivých potravin či jiných zdraví prospěšných produktů,
 • využíváme přírodních zákonitostí a procesů, které nám pomáhají porozumět lokálním podmínkám, vláhovým a světelným poměrům, identifikaci typu stanoviště a dle toho vybírat tip rostlin či využívat dalších prvků přírodní zahrady.

Kde nás najdete?

Bohdíkov 789 64, Dolní Bohdíkov 

Chtěli byste se k nám přijít podívat?

Zahrada není volně přístupná veřejnosti, ale lze domluvit návštěvu na tel. č. 732524500

Najdete nás na fb: Přírodní zahrada Bohumila