Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

Pobočný spolek Šumperk

 

SPMP v ČR je zde pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké již přes 50 let. Pobočný spolek Šumperk je jedním z 57 spolků, které společnost má. 

Hájíme práva lidí s mentálním postižením a jejich blízkých. Pomáháme lidem s mentálním postižením žít tak, jak se jim líbí a jak chtějí. Učíme lidi s mentálním postižením nové dovednosti. Učíme ostatní lidi jak žít, pracovat, učit se a bavit se s lidmi s mentálním postižením v rámci uskutečňovaných projektů. 

PROJEKTY pobočného spolku Šumperk:

Projekt spolufinancován Ministerstvem zdravotnictví ČR: Psychomotorická rehabilitace lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

V rámci tohoto projektu byly realizovány tyto kroužky:

  • Pěstitelský kroužek
  • Hudební kroužek
  • Pohybový kroužek
  • Atletika 

Rehabilitační pobyt Ramzová 2023

I letos, stejně jako v přechozích letech, jsme se zúčastnili rehabilitačního pobytu na Ramzové. Na uživatele čekal předem připravený program s indiánskou tématikou - lásky k přírodě. 

Rehabilitační pobyt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Fotodokumentace