Podpořili nás v r. 2021

Obce, které podpořily Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. v roce 2021: 

 • Bludov
 • Bratrušov
 • Drozdov
 • Hrabišín
 • Kolšov
 • Loučná nad Desnou
 • Nemile
 • Nový Malín
 • Postřelmov
 • Rapotín
 • Ruda nad Moravou
 • Sobotín
 • Sudkov

Auto pro Pomněnku

Název projektu: Auto pro Pomněnku

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014705

Příjemce: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

Cílem projektu Auto pro Pomněnku je zvýšit kvalitu a modernizovat technické zázemí pro poskytování sociálních ambulantních služeb pro klienty z území MAS Šumperský venkov. Díky zakoupení nového automobilu s vyšší kapacitou cestujících zlepší dostupnost služeb pro rodiny klientů a zvýší kvalitu poskytovaných služeb v oblasti jejich aktivizace a participace. 

Celkové náklady projektu: 749 000,00 Kč

Celkové způsobilé náklady projektu: 700 000,00 Kč

Příspěvek rozpočtu EU: 665 000,00 Kč

Příspěvek státního rozpočtu ČR: 0,00 Kč

Spolufinancování příjemce: 79 000,00 Kč

 

             

 

 

Podporují nás pravidelně:

Město Šumperk:

Olomoucký kraj:

 

 

 


Podpořili nás v r. 2020

Podporují nás pravidelně:

Město Šumperk:

Olomoucký kraj:

Obce, které podpořily Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. v roce 2020: 

 

 • Bludov
 • Bratrušov
 • Drozdov
 • Hrabišín
 • Kolšov
 • Nemile
 • Nový Malín
 • Postřelmov
 • Rapotín
 • Ruda nad Moravou
 • Sudkov

Finanční podpora Nadace ČEZ v r. 2020

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu "Zahradní terapie osob s mentálním postižením a osob na vozíčku." 

Díky projektu došlo k částečné rekonstrukci koridoru - vznikla zimní zahrada.

 

 


Společnosti a fyzické osoby, které podpořily Centrum sociálních služeb v roce 2019:  

 • Golfový klub ze Šumperka - výtěžek z golfového turnaje ve výši: 78 100 Kč
 • Úzká 2 - kavárna & creperie - kavárna se zapojila do projektu Rupert a pod názvem Bylinkové léto v Úzké, ze kterého vzešel výtěžek ve výši: 12 400Kč
 • Odraz.cz, z.s. - výtěžek ve výši: 13 000 Kč z charitativního Letního plesu - Rebelové pod hvězdami
 • Folklórní soubor seniorky Šumperk, z. s. - výtěžek z benefičního koncertu ve výši: 5 754 Kč a 2 eura
 • ŽPSV s. r. o. se sídlem: Třebízského 207, Uherský Ostroh 687 24 - sponzorský dar ve výši: 10 000 Kč

                        

Obce, které podpořily Centrum sociálních služeb v roce 2019:  

 • Drozdov
 • Bludov
 • Bratrušov
 • Hrabišín
 • Kolšov
 • Loučná nad Desnou
 • Nemile
 • Nový Malín
 • Postřelmov
 • Rapotín
 • Ruda nad Moravou
 • Sobotín

 Finanční dotace Olomouckého kraje:

Olomoucký kraj poskytl finanční dotaci za účelem podpory zvýšení povědomi široké veřejnosti v oblasti enviromentální, udržitelného rozvoje využívání krajiny a v oblasti zemědělství.

Z dotace byly částečně hrazeny 3 projekty:

1)  "Osvětová akce - otevření Přírodní zahrady Bohumila 26. 9. 2019."

2) "Přírodní zahrada Bohumila."

3) "Založení pěstitelského kroužku."


Obce, které podpořily Centrum sociálních služeb v roce 2018:  

 • Bludov
 • Bratrušov
 • Drozdov
 • Kolšov
 • Chromeč
 • Nemile
 • Nový Malín
 • Postřelmov
 • Rapotín
 • Ruda nad Moravou
 • Sobotín
 • Loučná nad Desnou

 

Finanční podpora projektu:

Projekt: "Nácvik pracovních dovedností osob s mentálním postižením,"  který bude probíhat do konce roku 2018 finančně podpořil Olomoucký kraj.


 

Obce, které podpořily Centrum sociálních služeb v roce 2017:   

 

 

 • Bludov
 • Bratrušov
 • Drozdov
 • Hrabišín
 • Kolšov
 • Loučná nad Desnou
 • Nemile
 • Nový Malín
 • Postřelmov
 • Rapotín
 • Sobotín

 

V minulých letech nás podpořili: