Historie

Organizaci založila v r. 1992 Ing. Mgr. Nataša Strakošová Vykydalová z iniciativy rodičů handicapovaných dětí. Již přes 20 let organizace poskytuje sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením širokého věkového rozpětí. Léta organizaci veřejnost znala jako Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., okr. org. Šumperk. Od 1. 1. 2017 jsou sociální služby poskytovány pod novou právní subjektivitou společnosti: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.  ú.

Co děláme

 • Podporujeme všechny iniciativy osob s mentálním postižením, postižením více vadami a jejich rodin zabezpečit trvalé zlepšení jejich životních podmínek.
 • Prosazujeme rovnoprávné postavení lidí s mentálním postižením
 • Provádíme osvětovou činnost.
 • Realizujeme rehabilitační pobyty v horách, lázních, u moře
 • Účastníme se společenských akcí apod.

Jaké služby poskytujeme

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 poskytujeme tyto sociální služby:

 • centrum denních služeb - Centrum pro osoby s mentálním postižením Pomněnka
 • podpora samostatného bydlení - Podporované bydlení Pomněnka
 • chráněné bydlení - Chráněné bydlení Pomněnka
 • odlehčovací služba - Odlehčovací služba Pomněnka

Další aktivity

 • Chráněná pracovní místa - podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Organizace zaměstnává více jak 50% osob s handicapem.
 • Farma Pomněnka - organizace disponuje svou farmou, na které se uživatelé a veřejnost setkávají s obyvateli farmy (koně, kamerunské kozy, kočky, slepice apod.)
 • Galerie pod Sluncem - nachází se v prostorách chráněného bydlení. Výstavy umělců z okolí se střídají většinou po 3 měsících.
 • Šicí dílna - od r. 2017 funguje naše šicí dílna v Temenici, kde na chráněných pracovních místech opravují a šijí oděvy šikovné švadlenky. 
 • Literární kavárna - v září r. 2018 organizace zahájila provoz Literární kavárny, která se nachází v přízemí Městské knihovny Šumperk (28. října 1). Kavárna bude sloužit jako tréninkové pracoviště pro osoby s mentálním postižením.