V prosinci 2011 byla ukončena rekonstrukce budovy, která byla hrazena z operačního programu ROP NUTS II Střední Morava, prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu, podoblast Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb částkou 28 728 706 ,- Kč,  v projektu

„Chceme bydlet a pracovat jako vy“

Nové služby poskytované v rekonstruované budově:

     
   • chráněné bydlení pro 8 uživatelů s mentálním postižením, včetně klientů imobilních - nadstavba na původní budovu
   • oddělení pro těžce mentálně postižené uživatele
   • odlehčovací služba

Rekonstrukcí došlo k modernizaci a rozšíření již dříve provozovaných služeb. Budova je bezbarierová a služby se staly přístupné i imobilním klientům.

 • centrum denních služeb

 

 

Díky zařazení mezi Významné projekty Olomouckého kraje se nám podařilo získat na přestavbu částku 1000 000,- Kč. Olomoucký kraj tak přispěl na období roku 2011 až do února 2012.

 

Město Šumperk přispělo  částkou 2 000 000,- Kč