Srdečně zveme na další náš jarmark..tentokrát s tématikou léta. V úterý 25. 6. od 9:00 do 15:30 hod. se můžete těšit na výrobky z naší šicí dílny,  ale i z ostatních dílen. Součástí jarmarku budou i dobroty z Dobrot (bezové sirupy apod.).

 

V rámci osvětové činnosti naší organizace s cílem začleňovat osoby s mentálním postižením proběhly v tomto roce 2 akce, které spolufinancoval Olomoucký kraj.

První akce pro veřejnost se konala 22. 6. 2017 a nesla název „Jahodové hody“. Akce začínala na zahradě Centra míchaných nápojů. Uživatelé denního centra se v den akce stali číšníky a servírkami a s nadšením hosty obsluhovali. Součástí akce byl hudební doprovod, který zajištoval DJ „frankdj.“ Pro děti byl k dispozici skákací hrad, malování po parkovišti, pohybová stanoviště či malování na obličej. Akce byla ukončena na Farmě Pomněnka, kam účastníci hodů přešli ze zahrady po „stezce královny Jahůdky“ hledat jahodovou královnu, která děti obdarovala perníkovými perníčky. Na Farmě Pomněnka se děti mohly povozit na koni a bylo zde také připraveno ohniště, kde si v závěru mohli účastníci opéct špekáček. Enormní účast veřejnosti na akci nás velmi překvapila.

Druhou akcí konanou v rámci projektu bylo „Dýňování.“ Akce byla opět směřována na veřejnost a proběhla 11. 10. 2017 v budově a na zahradě Centra Pomněnka. Původní záměr byl akci uspořádat na Farmě Pomněnka, ale z důvodu deštivého počasí se akce musela přesunout. Pro veřejnost byly přichystány bohaté dýňové speciality, teplé nápoje, pro děti možnost vydlabat si dýni a kreativní stanoviště. Asi hodinu po zahájení akce přestalo pršet, takže měly děti možnost se povozit i na koních, kteří přišli z farmy na zahradu Centra Pomněnka. I tuto akci hudebně doprovázel DJ „frankdj.“ Ačkoliv nám počasí nevyšlo, vysoká návštěvnost akce byla nad očekávání.

 

 

Srdečně zveme na další vernisáž, která proběhne v naší Galerii pod Sluncem. Vystavovat tentokrát bude Pavel Preisner. Zahájení výstavy obohatí chvilka poezie při autorském čtení. 

Součástí výstavy bude prodej převážně dušičkových dekorací. 

Všechny srdečně zveme. :-)

 

Všechny srdečně zveme na Podzimní hody, které se konají ve dvoře Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku a věříme, že se stanou oblíbenou opakovanou akcí. více info na plakátku.